S.A.V. bola vypnutá pre neuhradenie záväzkov voči jej zhotoviteľovi.